logo-UE
logo-PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pod nazwą

„Nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające producentów rolnych w zakresie technologii i organizacji produkcji rolniczej i sadowniczej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji:

Celem operacji jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania wzrostu oraz plonowania roślin w oparciu o dane klimatyczne, inteligentną platformę fenologiczną obrazowania cyfrowego oraz system informatyczny gromadzenia danych o plonowaniu roślin.

Główne rezultaty operacji:

W ramach operacji opracowane zostaną nowe produkty techniczno-informatyczne tj:

– system informatyczny monitorowania wzrostu i plonowania roślin wraz z kartami elektronicznymi pola,

– stacjonarna inteligenta stacja fenologiczna obrazowania cyfrowego,

– aplikacja webowa oraz na urządzenia mobilne (Android i iOS) do wizualizacji produktów obrazowania cyfrowego,

W ramach operacji przewiduje się opracowanie znacznie udoskonalanych technologii produkcji opartej na danych cyfrowych – nowy cyfrowy model agrobiznesu: porzeczki czarnej, pszenicy ozimej i kukurydzy zwyczajnej.

Opracowana zostanie również znacznie udoskonalona metoda organizacji kontaktów z klientami w oparciu o dane z obrazowania cyfrowego oraz wytworzone aplikacje webowe i mobilne, które będą zintegrowane z elektronicznymi kartami pola.