Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 1.2 POPW Internacjonalizacja

Cel Projektu:
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów firmy Seth na nowe rynki zbytu (Rosja, Ukraina)

Numer Projektu:
POPW.01.02.00-18-0043/19-00

Dofinansowanie projektu z UE:
569 840, 00 PLN